Sunday, April 14, 2013

ג'מוסיקה

מיתוג ועיצוב לבית ספר למוזיקה באיילת השחר. המיתוג התבצע החל מהמצאת השם "ג'מוסיקה" (בהשראת אגם החולה הסמוך) והמשיך בלוגו, גרפיקה, הזמנות פליירים ומודעות

לוגו


פלייר צבע שני צדדים

פלייר לשלוחת בית הספר בקיבוץ יראון

באנר לאתר בית הספר
מודעת רבע עמוד לעיתון

סטיקר

No comments:

Post a Comment