Wednesday, June 12, 2013

פליירים למחנות הקיץ של ג'מוסיקה

הוספנו למשפחת הג'מוסים החביבה כמה חברים בגרסאות לרשת ודפוס. המטרה היא לבדל את פעילויות הקיץ של בית הספר הצפוני למוזיקה, שסמל הג'מוס כבר הולך לפניוNo comments:

Post a Comment